Steeds meer mensen kiezen voor het ondernemerschap

Geplaatst op

Tijdens het derde kwartaal is het aantal startende ondernemers flink gegroeid. De groei in dit kwartaal is 6 procent hoger dan in dezelfde periode in 2016. Maar liefst 43.000 ondernemingen zagen het levenslicht in het derde kwartaal. Deze informatie is 10 oktober gepresenteerd in de Bedrijvendynamiek van de Kamer van Koophandel. Het stijgende aantal ondernemingen […]

Uitvaartbranche groeit explosief

Geplaatst op

De uitvaartbranche is de afgelopen tien jaar sterk gegroeid. In deze tijd is het aantal uitvaartbedrijven gestegen van 1.110 naar 1.990, een stijging van bijna 80 procent. Het overgrote deel van de branche verzorgt de uitvaarten, maar liefst 90 procent. de minderheid, 10 procent, betreft crematoriums en mortuariums. Doordat bedrijven in de branche vooral lokaal […]

Papierwerk

VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO roepen meldpunt bureaucratie in het leven

Geplaatst op

De overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties hebben in de zogenaamde Banenafspraak afgesproken dat er in 2026 125.000 banen bij moeten komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit betekent dat deelnemende organisaties mensen die om verschillende redenen niet of niet volledig zelfstandig kunnen werken aannemen. Dit door aangepaste takenpakketten aan te bieden, gebaseerd op wat de potentiële […]

Afbeelding magazijn groothandel

Ook de branche groothandel blijft groeien

Geplaatst op

Het CBS heeft onlangs een rapport uitgebracht over de groei in de groothandel-branche, waaruit een aantal interessante feiten naar voren kwamen. In het afgelopen kwartaal steeg de omzet in de gehele groothandel met 6,6 procent. De verschillende sectoren verschilden, ondanks dat ze allemaal een omzetgroei doormaakten, nogal van elkaar. De sector grondstoffen, halffabricaten en bouwmaterialen […]