Afbeelding magazijn groothandel

Ook de branche groothandel blijft groeien

Geplaatst op

Het CBS heeft onlangs een rapport uitgebracht over de groei in de groothandel-branche, waaruit een aantal interessante feiten naar voren kwamen. In het afgelopen kwartaal steeg de omzet in de gehele groothandel met 6,6 procent. De verschillende sectoren verschilden, ondanks dat ze allemaal een omzetgroei doormaakten, nogal van elkaar. De sector grondstoffen, halffabricaten en bouwmaterialen zag de omzet het hardst groeien met 10 procent. Daarna volgden de sectoren consumentenartikelen en ICT-apparatuur met allebei een groei van 7,7 procent. De sectoren voedingsmiddelen, industriemachines en landbouwproducten volgden met groeipercentages van respectievelijk 5,3, 5 en 0,4 procent.

Deze groei ging gepaard met de hoge verwachtingen binnen de branche. Het vertrouwen binnen de branche nam toe, mede veroorzaakt door de steeds verdere afname van faillissementen in de branche. In het tweede kwartaal waren er slechts 95 groothandels die hun zaak moesten sluiten.