Papierwerk

VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO roepen meldpunt bureaucratie in het leven

Geplaatst op

De overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties hebben in de zogenaamde Banenafspraak afgesproken dat er in 2026 125.000 banen bij moeten komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit betekent dat deelnemende organisaties mensen die om verschillende redenen niet of niet volledig zelfstandig kunnen werken aannemen. Dit door aangepaste takenpakketten aan te bieden, gebaseerd op wat de potentiële werknemer wél kan. De overheid stimuleert dit door het geven van financiële tegemoetkomingen.

De Banenafspraak heeft al tot veel nieuwe banen geleid, maar volgens de verschillende werkgeversorganisaties kan het proces nog verbeterd worden. Zij vinden dat er onnodig veel bureaucratische handelingen komen kijken bij het aannemen van een arbeidsbeperkte werknemer. Dit bemoeilijkt het behalen van de doelstelling in 2026. Daarom hebben zij sinds kort een meldpunt in het leven geroepen waar werkgevers een klacht kunnen indelen tegen de regels die zij als lastig ervaren.